/
  • Kaartavonden

   Voor het kruisjas-avonden 2020 zijn onderstaande data nog gepland

    

    

   Maandag 2 maart 2020 (was 24-02)

   Maandag 23 maart 2020

   Aanvang 19.30 uur

    

   Iedereen alvast een spannend een spannend en gezellig kaartseizoen toegewenst

   Op verzoek van de kaartavonden-organisator bij DOS 37 hieronder ook hun data

   Maandag 10 februari 2020

   Maandag 9 maart 2020

   Maandag 13 april 2020

   Ook hier is de aanvang altijd 19.30 uur

   Indien er belangstelling hiervoor mocht zijn, iedereen is van harte welkom bij DOS 37

   Verdere info zie ook de DOS site