/
  • Bericht bestuur 01-04

   Beste leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden,

   Tijdens de persconferentie van dinsdag 31 maart gaf onze premier aan de maatregelen omtrent het coronavirus te verlengen tot dinsdag 28 april. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor ons.

   In een eerder bericht heeft het KNVK aangegeven alle korfbalwedstrijden tot en met 31 mei af te gelasten. Het advies van het KNVK was dan ook om alle trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan. Daarbij hebben zij op 23 maart besloten alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie af te gelasten. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder is aangekondigd voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie. Daarnaast hebben zij alle korfbalverenigingen opgeroepen om de deuren gesloten te houden tot 1 juni.

   Voor ons als vereniging betekent dit dat we een lastige periode tegemoet gaan. Naast het niet kunnen korfballen en samenkomen heeft dit financieel gezien ook een enorme inpact op onze vereniging. Het bestuur heeft daarom maandag 30 maart vergaderd.

   Momenteel zijn er vanwege de noodgedwongen sluiting van onze kantine geen inkomsten, terwijl allerlei vaste lasten wel gewoon of beperkt doorlopen. Daarom hoopt het bestuur dat onze leden solidair zijn en onze vereniging daar waar mogelijk ook steunen in deze moeilijke tijden, want we willen immers allemaal straks weer korfballen in goede gezondheid en onder goede omstandigheden.

   Daarom loopt de contributie-inning voor het tweede kwartaal vooralsnog gewoon door. Mochten er leden zijn die vanwege de gevolgen van de corona-crisis momenteel niet in staat zijn om de contributie betaling te voldoen, gelieve contact opnemen met het bestuur via info@amicitia.nu.

   Helaas betekent dit ook dat de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Zo had het bestuur de jaarlijkse vrijwilligersavond gepland op vrijdag 17 april. Uiteraard zijn wij onze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en als blijk van waardering voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de vereniging zullen wij een ander moment zoeken voor deze avond. Hierover zullen alle vrijwilligers, zodra er bekend is wanneer er weer activiteiten gepland kunnen worden, op de hoogte worden gesteld.

   Tevens zal het jeugdkamp dit jaar helaas niet plaatsvinden. De hoofdleiding van het kamp heeft vanwege de onzekere tijd besloten dit jaar geen nieuwe datum te plannen. Alle deelnemers krijgen via een envelop het geld terug. Dit gebeurt pas in juni aangezien de hoofdleiding graag een handtekening voor ontvangst wil. Voor eventuele vragen over het kamp kunnen jullie terecht bij het bestuur of bij de leiding van het kamp via jeugdkamp@amicitia.nu.

   Wel heeft het bestuur alvast de jaarlijkse algemene leden vergadering gepland, uiteraard onder voorbehoud, op maandag 29 juni. Mochten de richtlijnen van het RIVM veranderen zullen wij uiteraard op zoek gaan naar een passende oplossing voor de algemene leden vergadering.

   Tevens staat de jaarlijkse rommelmarkt nog wel op de agenda. Deze staat vooralsnog gepland op zaterdag 27 juni. Ook voor de rommelmarkt geldt, mochten de richtlijnen van het RIVM wijzigen, zal deze niet doorgaan. Veel van onze leden weten dat de rommelmarkt een erg belangrijke inkomstenbron is voor onze vereniging. Daarom willen wij jullie vragen zaterdag 27 juni vrij te houden in jullie agenda en te helpen. Alle handjes zijn welkom, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. Mochten er ouders en vrienden zijn die willen helpen dan wordt dit zeer gewaardeerd. Ook willen we jullie vragen om waardevolle spullen te bewaren. Mocht je de spullen niet thuis willen houden, geef dat dan door en de rommelmarkt commissie haalt dit, uiteraard ook volgens de richtlijnen van het RIVM, op.

   Ondanks dat er op dit moment geen trainingen en wedstrijden zijn willen we uiteraard wel fit blijven. De JTC heeft hier al een aantal oplossingen voor verspreid via de team apps. Ook wij als bestuur willen graag ons steentje bijdragen en zijn opzoek naar een leuke oplossing om in deze tijd toch fit te kunnen blijven, hierover zal later meer volgen.
   Veel van onze jeugdleden hebben thuis al een korfbalpaal. Echter is er ook een groep die dit niet heeft. Daarom willen wij als bestuur graag inventariseren wie van de jeugdleden geen eigen korfbalpaal heeft en deze graag vanuit de vereniging in bruikleen wil. Mocht je geen korfbalpaal thuis hebben maar er toch één willen? Stuur dan een berichtje naar info@amicitia.nu, dan gaan wij als bestuur kijken wat hierin de mogelijkheden zijn.

   Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie altijd bij ons terecht!

   Met sportieve groet,
   Het bestuur
   Joost, Harm, Marijke, Loes, Inge en Francien